Zaprojektuj wygodne schody - przegląd aspektów technicznych

Człowiek pokonując różnicę poziomów zużywa siedem razy więcej energii, niż poruszając się po płaskim terenie. Dlatego oprócz aspektów wizualnych, schody powinny być także wygodne, gdyż ich główną funkcją jest komunikacja pomiędzy piętrami. Aby ich użytkowanie było komfortowe muszą spełniać kilka warunków. Zostały one precyzyjnie określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Poniższy artykuł bazuje na przepisach zawartych w tym rozporządzeniu

Stopnie

Stopnie (schody) powinny być przede wszytkim dopasowane do rozmiaru stopy i długości kroku, spełniając następującą zależność: 2 x h (wysokość stopnia) + s (szerokość stopnia) = 60-65 cm

Wyskość stopni powinna zawierać się w przedziale od 14 do 19 cm. Wyskość stopnia włpywa na wygodę użytkowania:
14-15 cm schody bardzo wygodne
16 cm - schody wygodne
17 cm - schody umiarkowanie wygodne
18-19 cm schody uciążliwe w użytkowaniu

Szerkość stopni powinna zawierać się w przedziale pomiędzy 25 a 32 cm.
31-32 cm schody bardzo wygodne
30 cm - schody wygodne
27-29 cm - schody umiarkowanie wygodne
25-26 cm schody uciążliwe w użytkowaniu

Rozporządzenie nieco inczej określa szerokość dla schodów wachlarzowych oraz zabiegowych i kręconych. Szerokość stopni schodów wachlarzowych powinna wynosić co najmniej 0,25 m, natomiast w schodach zabiegowych i kręconych szerokość taką należy zapewnić w odległości nie większej niż 0,4 m od poręczy balustrady wewnętrznej lub słupa stanowiącego koncentryczną konstrukcję schodów.

Biegi

Minimalna szerkość biegu w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i w zabudowie zagrodowej oraz mieszkaniach dwupoziomowych to 80 cm. Jednak zaleca się zaplanowanie schodów o szerkości od 100 do 120 cm. w celu bezpiecznego mijania się dwóch osób. Przy szerkości 110 dwie osoby miną się bez trudu, natomiast 125 cm umożliwi zupełnie swobodne przejście obok siebie.

Ilość stopni w jednym biegu powinna wynosić  nie wiecej niż 17 stopni. Zaleca się jednak, aby w jednym biegu nie było więcej niż 12 stopni. 

Ilość stopni powinna być nieparzysta 

Kąt nachylenia schodów powinnien wynieść pomiędzy 30 a 35 stopni.

Spoczniki

Zaleca się wykonywanie schodów ze spocznikami, które umożliwią złapanie oddechu. 

Szerokość spocznika pomiędzy biegami nie może być węższa od szerokości użytkowej biegu, która minimalnie wynosi 80 cm. Jednak zaleca się zaprojektownie spoczników, które są co najmniej 20 cm szersze niż bieg.

Z kolei szerkość spocznika piętrowego powinna zawierać się w przedziale 120 -150 cm. Zaleca się zaprojektowanie schodów przy uwzględnieniu górnej granicy, która daje możliwości manewru. 

Balustrady

Bezpieczna balustrada powinna być wysoka na co najmniej 90 cm. Jednak uwzględniając bezpieczeństwo dzieci, zaleca się zamontowanie dodatkowej poprzeczki na wysokości 75 cm. 

W przypadku poręczy wykonanej z tralek odległości pomiędzy nimi nie powinny być większe niż 12 cm. 

Prześwit pomiędzy balustradami nie powinien być większy niż 5 cm.